Pohled do historie

 • Naše činnost začala v roce 2005 – v budově církve Křesťanského společenství byl otevřen první klub pro děti s názvem Beruška. Děti se scházely jednou týdně.
 • Po roce setkávání s dětmi jsme došli k závěru, že by bylo moc dobré mít víc společného času a poskytnout jim v jejich životě první prázdninový pobyt…. Zorganizovali jsme tedy letní tábor, který se stal populárním a doposud má své místo v našich aktivitách.
 •  Po letním táboře se zrodila myšlenka potáborových víkendových setkání, neboť je prima zavzpomínat na společné zážitky, které je možné s odstupem času novým způsobem zhodnotit, posílit z letního tábora vzniklá nová přátelství a také prožít něco nového dříve než za rok
 • V roce 2006 jsme začali pořádat a účastnit se také jednorázových aktivit pro děti:
  • Pořádali jsme trochu netradiční velikonoční odpoledne: Velikonoce trochu jinak
  • Připravovali jsme zábavný program pro děti na Pouti dobré vůle v Nejdku
 • Rozšiřování aktivit a potřeba jejich financování nás dovedla k myšlence založit organizaci, jejímž cílem bude práce s dětmi – tak vzniklo v roce 2009 občanské sdružení B.E.Z, které zastřešovalo všechny aktivity:
  • Volnočasové kluby
  • Letní tábor
  • Víkendové pobyty, jednodenní výlety
  • Jednorázové akce pro děti:
   • Velikonoce trochu jinak
   • Program na pouti dobré vůle v Nejdku
   • Vystoupení dětí na vánočním jarmarku v Nejdku
   • Program pro děti na krajské Bambiriádě
 • V roce 2011 jsme k dosavadním činnostem přidali realizaci projektu Mediální výchova mladých – který byl součástí projektu MŠMT- Klíče pro život.
  • V rámci projektu se narodily:
   • Páteční večery“ – pravidelná setkávání a besedy spojené s promítáním filmu 1x měsíčně, které probíhají dodnes
   • Program „ Světová a národní literární díla“ – mediální program přibližující dětem literární tvorbu prostřednictvím filmu.
  • Proběhla víkendová setkání s mediální tvorbou
  • Děti zapojené do projektu se zúčastnily rozhlasového vysílání, navštívily filmové studio, samy natočily vlastní reklamu, diskutovaly nad zajímavými tématy
 • V roce 2013 pod tlakem nového občanského zákoníku jsme se tak jako mnohé další organizace rozhodli pro transformaci sdružení na obecně prospěšnou společnost s malou úpravou názvu na B.E.Z.va Nejdek.  A také jsme se poprvé zapojili do dobrovolnického projektu ČRDM 72 hodin, kdy jsme na ZŠ Náměstí vymalovali společně se zapojenými dětmi hudebnu na prvním stupni.
 • V roce 2014 jsme začali organizovat přednášky primární prevence sociálně patologických jevů pro školy v Nejdku a okolí
 • V roce 2015 proběhla první jednání, legislativní a organizační příprava vedoucí k otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Remix
 • V roce 2016 jsme otevřeli volnočasový klub Remix (v nouzovém režimu)
 • V roce 2017 byl zajištěn provoz nízkoprahového klubu Remix

Comments are closed.