Informace k táboru 2024

Provozní řád

Pracovníci i uživatelé nadále dbají všech pokynů vlády, krajské hygienické stanice a chovají se v zařízení i mimo něj maximálně bezpečně!

 

Pravidla pro ambulantní provoz v době epidemiologického nebezpečí (platná od 26.10.2020):

  1. Při vstupu do zařízení se zjišťuje, zda uživatel nevykazuje známky respiračního onemocnění a změří se bezkontaktně teplota. Klienti jsou seznámeni s příznaky onemocnění COVID_19 a s dalšími kroky, pokud je uživatel u sebe vypozoruje. Pokud uživatel vykazuje znaky možného onemocnění, není mu umožněno využít ambulantní formy služby, v případě potřeby je mu nabídnuta distanční forma podpory. Uživatel je také instruován, aby kontaktoval svého ošetřujícího lékaře.
  2. Po příchodu je uživatel veden k důkladnému umytí rukou dezinfekčním mýdlem a použití dezinfekce na ruce. Je zkontrolován stav jeho roušky a nabídnuta možnost výměny. Proběhne instruktáž, jak s použitou rouškou dál nakládat.
  3. Pracovníci zajišťují dodržení epidemiologických opatření s cílem minimalizovat možnost přenosu nákazy. Tělocvična i kuchyňka nejsou pro uživatele k dispozici.
  4. Pracovníci i uživatelé dodržují veškerá hygienická pravidla, jako je ochrana nosu a úst a pravidelná desinfekce rukou.
  5. Během provozu probíhá pravidelní desinfekce a větrání vnitřních prostor. Po odchodu uživatelů jsou desinfikovány kliky, stoly, toalety, opěradla židlí, případně použité pomůcky.

 

 

V Nejdku dne 26.10.2020                              NZDM klub Remix

 

Projekt Snoezelen

Vzhledem k tomu, že naše služby využívají děti a mladí lidé, kteří se nemusí vždy cítit naprosto v pohodě, mohou prožívat různé nepříjemné chvíle, mohu přicházet do zařízení v psychické nepohodě, rozhodli jsme se vytvořit v klubu terapeuticko-relaxační snoezelen koutek.  Jsme přesvědčeni, že bude užitečný pro naše klienty, ale i pro případné další zájemce, kteří by jej po dohodě mohli využívat.  

Co je to SNOEZELEN?

Snoezelen je jako jiný svět. Převládá v něm uvolnění a pohoda.

 Je to speciálně upravená místnost nebo prostředí zaměřený na stimulaci všech smyslů (zrak, sluch, čich, hmat, chuť, vestibulární systém, propriocepce). Umožnuje relaxaci, rozvoj představivosti, lze zde navazovat a upevňovat sociální vztahy a komunikaci. V edukačním procesu slouží také jako podpůrné pedagogické opatření, zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality.

Prostor lze využít ve 3 rovinách:

  • volnočasová (cílem je nový smyslový zážitek vymykající se běžně dostupnému vnímání, relaxace)
  • pedagogická intervence (cílem je rozvoj či zachování dovedností klienta)
  • terapeutická (cílem je zlepšení zdravotního stavu klienta)

Pomozte nám a zapojte se do budování SNOEZELENu i Vy. 

V tuto chvíli jsme mohli zahájit přípravu prostoru a jeho vybavování díky finanční podpoře nadace Tesco: Vy rozhodujete, my pomáháme. Na jaře letošního roku, jsme i díky vašemu hlasování získali 16.000 Kč. Moc děkujeme.

Comments are closed.