Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

„Dávat, ze svého srdce, to je jako vyklenout most přes propast své samoty. A dáváš-li ze svého srdce, nestarej se komu. Budou ti totiž říkat: „Ten si to nezaslouží!“ Jako by šlo o nějaké zboží, kterého je škoda. Dokonce i člověk, který ti nemůže dát nic, o co bys stál, ti může posloužit tím, že dáváš ty jemu, neboť skrze něj tak sloužíš Bohu.“

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Jsme opravdu vděční, že jste si vybrali právě naši organizaci a službu, kterou jste se rozhodli podpořit, a moc si Vaší podpory vážíme

Naše veliké díky patří:

firmám :

GO comp – za provoz internetu v klubu Remix

Swiss form – za poskytnutý finanční dar

Nadace ČEZ – za poskytnutý nadační příspěvek

G.Modiano Ltd – za poskytnutý finanční dar

Vlnap. a.s. – za poskytnutou přízi na vyrábění

Dobročinný obchod Armády spásy – za vybavení kuchyně

NANDA servis s.r.o. – za poskytnuté výtvarné potřeby

ZPA Industry a.s. – za poskytnutý finanční dar

Nadační fond Tesco – za poskytnutý nadační příspěvek z programu                                                   „Vy rozhodujete, my pomáháme“

 

jednotlivcům :

Paní Šárce Bystřické – za poskytnuté výtvarné potřeby a dětské časopisy

Panu Janu Tóthovi – za poskytnutý velkorysý finanční dar

Paní Ludmile Vocelkové – za poskytnutý velkorysý finanční dar

Paní Daně Vrbové – za poskytnuté hry, stavebnice, elektrické varhany 🙂

Rodině Slámových – za poskytnuté hry, stavebnice, omalovánky, modelínu, kancelářské papíry, videofilmy…. 🙂

Paní Mgr. Jaroslavě Balounové – za poskytnuté výtvarné potřeby a stavebnice

Manželům Blahušovým – za výtvarné potřeby a dárky pro děti

Manželům Bezpalcovým – za vybavení kuchyně

Paní Chlupové – za finanční dar

Manželům Bařinovým – za vybavení kuchyně

Slečně Alžbětě Veselé – za poskytnutí materiálu pro děti

 

 

Comments are closed.