Jak nám můžete pomoci

V prvním roce provozu jsme se ocitli v nouzové situaci, kterou jsme s Vaší pomocí překonali. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám pomoci.

Stále vítáme jakoukoliv formu pomoci – materiální, finanční i dobrovolnickou.

Pokud uvažujete o podpoře naší činnosti, můžete kontaktovat předsedkyni správní rady paní Mgr. Renatu Jirušovou nebo ředitele organizace pana Bc. Jaromíra Trtíka a domluvit se na formě pomoci nebo se při osobní schůzce nejprve seznámit s našimi aktivitami a potřebami přímo v prostředí klubu Remix.

Kontakty:

ředitel organizace:

Bc. Jaromír Trtík

email: jaromir.trtik@bezvanejdek.cz

tel: 728 564 894

předsedkyně správní rady:

Mgr. Renata Jirušová

email: renata.jirusova@bezvanejdek.cz

tel: 605 479 062

Konkrétní formy pomoci:

  • DOBROVOLNICKÁ ČINNOST. Pokud byste nám chtěli pomoci v přímé práci s dětmi nebo jakoukoli jinou formou, moc rádi Vás mezi sebou přivítáme.
  • HMOTNÝ DAR. Budeme Vám vděčni za jakýkoliv hmotný dar, který by nám pomohl při práci s dětmi nebo uspořil náklady na provoz našeho zařízení. Například stavebnice, hry, puzzle, výtvarné potřeby, přebytečná klubíčka vlny, aj. I na tuto formu daru Vám můžeme vystavit darovací smlouvu.
  • FINANČNÍ DAR: Můžeme s  Vámi uzavřít darovací smlouvu s dojednáním účelu, na  jaký si přejete, abychom Vámi darované prostředky využili nebo bez něj.

Finanční prostředky lze zaslat na bankovní účet sdružení 193806093/0600 (jednorázovým bezhotovostním převodem nebo zadáním trvalého příkazu k úhradě). V případě, že si budete přát potvrzení o daru, prosíme o uvedení Vašeho jména nebo názvu organizace. Dar můžete také předat v hotovosti.

Pro snížení daňového základu (slevy na dani z příjmů) každému dárci rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Firemním dárcům můžeme nabídnout zveřejnění jejich loga s  poděkováním na webových stránkách www.bezvanejdek.cz a ve výroční zprávě organizace, veřejné poděkování v Nejdeckých listech a prezentace na akcích pořádaných sdružením.

Comments are closed.