O nás

Obecně prospěšnou společnost B.E.Z.va Nejdek založila skupinka lidí z nejdeckého sboru církve Křesťanská společenství jako zastřešující organizaci pro pořádání aktivit pro děti a mládež. V roce 2009 jsme vznikli nejprve jako občanské sdružení, které se v důsledku legislativních změn spojených s platností nového občanského zákoníku transformovalo v roce 2011 na obecně prospěšnou společnost.

Vize

Do společnosti našeho města se zařazují angažovaní, morálně pevní, osobnostně zdatní mladí lidé, kterým záleží na jejich okolí, městě a jeho rozvoji.

Poslání

  • Přispívat k rozvoji morálních, sociálních, osobnostních a duchovních hodnot dětí, mládeže i dospělých
  • Pomáhat potřebným
  • Nabízet podporu oslabeným

Naším cílem je spojovat děti a mládež z různých sociálních i etnických vrstev při smysluplném naplňování a využívání volného času a to jak v týdnu, během školního roku, tak o víkendech a o prázdninách.

  • Chceme, aby nabízené aktivity byly zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot.
  • Chceme podporovat rozvoj osobností v duchu křesťanské morálky a etiky.
  • Chceme dětem nabídnout bezpečí, elán a zázemí, od čehož je odvozen i poněkud nestandardní název organizace.
  • Chceme kvalitně poskytovat sociální služby

Sídlo společnosti:

B.E.Z.va Nejdek o.p.s.

Švermova 505

Nejdek 36221

IČ:   26562464

Č. účtu: 193806093/0600

ID datové schránky:    52kapmh

Datum založení společnosti:  7. 4. 2009

 

Ředitel společnosti:

Bc.  Jaromír Trtík , tel.: 728 564 894, email: reditel@bezvanejdek.cz

Správní rada společnosti
Dozorčí rada společnosti
Miroslav Kolařík
Filip Kloubek
Jana Straková
Mgr. Renata Jirušová
Eva Schützeová
Jana Jirušová
 

 

Zakládací listina

 

 

 

 

 

Comments are closed.