Co je nízkoprahový klub pro děti a mládež?

 
 
 • Je to sociální služba definovaná zákonem o sociálních službách číslo 108/2006 Sb.
 • Je zdarma
 • Výraz nízkoprahový znamená „dostupný, neodrazující od vstupu“. – Je na každém, jak bude prostor a službu využívat – každý se rozhoduje sám. To také znamená, že se  může a nemusí účastnit organizovaného programu,  může kdykoliv přijít a odejít, nemusí se přihlašovat, nemusí sdělovat své jméno.
 • V rámci provozu služby se soustředíme na naplňování potřeb klientů v souladu s regionální kartou potřeb pro NZDM.
 • Mezi nejčastěji řešená témata definovaných potřeb patří:
  • Základní informace, možnost poradit se – možnost řešit nepříznivou sociální situaci, možnost poradit se, požádat o radu
  • Bezpečný prostor – možnost naplnit volný čas, možnost kontaktu s vrstevníky
  • Obstát v plnění školních povinností – pravidelná příprava do školy
  • Orientace ve volbě profesní přípravy – znalost oblastí možné přípravy na budoucí povolání
  • Práva a povinnosti v běžném životě – získání náhledu na svá osobnostní práva, získání náhledu na své povinnosti v běžném životě
  • Vytváření funkčních sociálních vazeb – funkční vztahy s okolím
  • Vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou – funkční vztahy s rodinou
  • Prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života – znalost důsledků rizikového způsobu života pro zdraví

 

 • Celou Regionální kartu sociálních služeb pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je možné stáhnout zde

Kde nás najdete:

Spolkový dům – ulice U Jeslí 565 (nad firmou Witte – pod evangelickým kostelem)

Vstupuje se bočním vchodem.

Maximální okamžitá kapacita NZDM Remix je 25 osob.

 

Comments are closed.