Projekt Snoezelen

Vzhledem k tomu, že naše služby využívají děti a mladí lidé, kteří se nemusí vždy cítit naprosto v pohodě, mohou prožívat různé nepříjemné chvíle, mohu přicházet do zařízení v psychické nepohodě, rozhodli jsme se vytvořit v klubu terapeuticko-relaxační snoezelen koutek.  Jsme přesvědčeni, že bude užitečný pro naše klienty, ale i pro případné další zájemce, kteří by jej po dohodě mohli využívat.  

Co je to SNOEZELEN?

Snoezelen je jako jiný svět. Převládá v něm uvolnění a pohoda.

 Je to speciálně upravená místnost nebo prostředí zaměřený na stimulaci všech smyslů (zrak, sluch, čich, hmat, chuť, vestibulární systém, propriocepce). Umožnuje relaxaci, rozvoj představivosti, lze zde navazovat a upevňovat sociální vztahy a komunikaci. V edukačním procesu slouží také jako podpůrné pedagogické opatření, zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality.

Prostor lze využít ve 3 rovinách:

  • volnočasová (cílem je nový smyslový zážitek vymykající se běžně dostupnému vnímání, relaxace)
  • pedagogická intervence (cílem je rozvoj či zachování dovedností klienta)
  • terapeutická (cílem je zlepšení zdravotního stavu klienta)

Pomozte nám a zapojte se do budování SNOEZELENu i Vy. 

V tuto chvíli jsme mohli zahájit přípravu prostoru a jeho vybavování díky finanční podpoře nadace Tesco: Vy rozhodujete, my pomáháme. Na jaře letošního roku, jsme i díky vašemu hlasování získali 16.000 Kč. Moc děkujeme.

 

 

 

 

Comments are closed.